Na obecním úřadě v Sebranicích se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.

Výše poplatku činí:

MVDr. Marta Halvová oznamuje majitelům psů, že v sobotu 28. dubna 2018 od 9.45 do 10.15 hodin na parkovišti u obecního úřadu bude provádět očkování psů proti vzteklině.

Česká pošta oznamuje, že dne 20. 4. 2018 bude pošta v Sebranicích otevřena pouze v dopoledních hodinách od 7.00 do 9.00 hod.

Přijďte nás podpořit a radovat se společně s námi z vyhraných zápasů

V sobotu 14. dubna 2018 od 8.00 – 10.00 hod. bude v areálu ZD Sebranice přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.