Orgány obce

  • zastupitelstvo obce – 9 členů

Orgány zastupitelstva obce

  • kontrolní výbor (KV)
  • finanční výbor (FV)

Seznam volených členů zastupitelstva

členové:

Jiří Páral

starosta

Ing. Petr Dvořáček, Mgr. Eva Škrabalová

místostarostové

Ing. Květoslav Čech

předseda finančního výboru

Ing. Martin Kudláček, Mgr. Jiří Votoček

členové finančního výboru

Edita Šuterová

předsedkyně kontrolního výboru

Miloslav Kučka, Tomáš Dvořák

členové kontrolního výboru