Závěrečný účet

STÁHNOUT ZDE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

STÁHNOUT ZDE

Výkaz zisku a ztráty obec

STÁHNOUT ZDE

Rozvaha bilance obec

STÁHNOUT ZDE

Příloha obec Sebranice

STÁHNOUT ZDE

Výkaz FIN

STÁHNOUT ZDE

Výkaz zisku a ztráty ZŠ

STÁHNOUT ZDE

Rozvaha bilance ZŠ

STÁHNOUT ZDE

Příloha ZŠ

STÁHNOUT ZDE