SDH Sebranice pořádá v neděli 3. 6. 2018 od 15.00 hod. TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN , spojený S KÁCENÍM „MÁJE“.

19. května 2018 od 20:00 proběhne v Kulturním domě divadlo "zápas v divadelní improvizaci"

V sobotu 28. dubna 2018 od 8.00 hodin se v naší obci uskuteční sběr železného šrotu.

Na obecním úřadě v Sebranicích se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.

Výše poplatku činí:

MVDr. Marta Halvová oznamuje majitelům psů, že v sobotu 28. dubna 2018 od 9.45 do 10.15 hodin na parkovišti u obecního úřadu bude provádět očkování psů proti vzteklině.