Obecní úřad Sebranice oznamuje občanům, že obec Sebranice přechází na nový systém svozu odpadu.

Do jednotlivých domácností budou ode dneška postupně předávány nádoby na tříděný odpad: na plasty, papír a bioodpad. S majiteli nemovitostí budou podepsány smlouvy o výpůjčce těchto nádob a budou jim předány termíny svozů jednotlivých druhů tříděných odpadů do konce roku 2021. Také obdržíte informační leták, jak správně třídit odpady.

Dále oznamujeme, že svoz komunálního odpadu bude místo středy až v pátek 8. října. Žádáme občany, aby nádoby na směsný komunální odpad připravili již ve čtvrtek večer - svoz může proběhnout v ranních hodinách.

JAK TŘÍDIT ODPAD