V salonku HOTELU RUDKA se bude konat zimní kurz angličtiny pro dospělé - lektorka Jana Kalášková.

Kurz poběží každé úterý od 10.ledna, a to 10 x po dvou vyučovacích hodinách.

Začátky kurzu pro mírně pokročilé od 15,45 hodin, pro středně pokročilé od 17,15 hodin.

Podrobnosti na telefonu 605 777 453 nebo na www.anglkalaskova.cz. Navazující kurzy budou organizovány od konce března 2017.