Dle nových pokynů vládního zmocněnce prof. R. Prymuly v pátek 04.09.2020 v 11.27 k metodice epidemiologických opatření budou při uzavírání škol v případě nálezu pozitivních Covid 19 u žáků či zaměstnanců rozhodující nové parametry :

Budou-li žáci a dospělí používat masky či respirátory pak v případě posuzování uzavření školy – půjde pouze pozitivní žák či učitel do karantény a třída či škola se uzavírat nebude.

Proto všichni žáci a zaměstnanci musí od pondělí 07.09.2020 přijít do školy povinně se dvěma rouškami. Ty budou používat při pohybu ve všech prostorách školy, v případě výuky ve třídě je mohou nahradit školními ochrannými štíty.

Věřím, že pochopíte situaci a žáky rouškami vybavíte, ve věci volí naše škola menší zlo, je to menší zátěž pro žáky i jejich rodiče, než riskovat přechod do žáků do distanční výuky, zajišťování hlídání dětí rodiči, řešení jejich stravování atd. Děkujeme za pochopení.


Vratislav Sedlák, ředitel školy ZŠ Kunštát