Hasiči Sebranice pořádají tradiční masopustní průvod v sobotu 25. února 2017.

Na obecním úřadě v Sebranicích se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.

Výše poplatku činí:

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

Ve čtvrtek 19. 1. a 20. 1. 2017 kominička paní Matějková bude provádět kontroly komínů.

Základní škola oznamuje,
že ve dnech 16. a 17. 1. 2017
provede sběr starého papíru.