V sobotu 25. dubna 2020 od 8.00 – 8.30 hod. provede svozová firma sběr nebezpečného odpadu. Stanoviště kontejneru bude v areálu Zemědělského družstva Sebranice.

V sobotu 25. dubna 2020 od 8.00 – 10.00 hod. bude v areálu ZD Sebranice přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Vaření pro občany v době nouzového stavu, menu naleznete níže

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu na území České republiky oznamujeme občanům následující informace:

Vážení občané,
z důvodu pandemického šíření onemocnění vyvolaného virem Covid-19 a v důsledku vyhlášeného nouzového stavu byla vyhlášeno omezení pohybu osob pro celé území státu a v některých částech republiky karanténa.