Sbor dobrovolných hasičů Sebranice Vás zve na Tradiční hasičský ples, který se koná 11.1.2020 od 20:00

V Sebranicích budou v neděli 5. ledna 2020 chodit koledníci Tříkrálové sbírky. Prostřednictvím sbírky můžete finančně přispět na charitativní projekty v našem regionu pro ty z nás, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.

Vodárenská akciová společnost, a.s. Boskovice oznamuje, že od pátku odpoledne 3. ledna do 10. ledna 2020 bude prováděn odečet vodoměrů.

Pojďte s nami:

První svoz odpadu v Sebranicích bude ve čtvrtek 2. 1. 2020. Další svozy budou vždy v každou lichou středu.