v areálu u nové fary v Sebranicích u Boskovic v neděli 18. 6. 2023 od 13:00 hodin.

V úterý 13. června a ve středu 14. června se budou v obci provádět odečty elektroměrů.

MVDr. Marta Halvová oznamuje majitelům psů, že v sobotu 3. června 2023 od 9.30 do 9.45 hodin na parkovišti u obecního úřadu bude provádět očkování psů proti vzteklině.

SDH Sebranice Vás srdečně zve na: Dětský den

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SEBRANICE Vás srdečně zve na Okrskovou soutěž v požárním sportu, která se uskuteční:

v sobotu 13. 5. 2023 od 15:00 v Sebranicích na výletišti.