V pátek 28. dubna 2017 od 8.00 asi do 11 hodin bude z důvodu oprav na vodovodním řadu přerušena dodávka vody,

a to v úseku od pohostinství Pod Věží až po domy kolem stávku (od čp. 77 Nezvalovi po čp. 69 Jaroslav Páral).

Děkujeme za pochopení.