V sobotu 8. dubna 2017 od 8.00 – 10.00 hod. bude v areálu ZD Sebranice přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Co patří do velkoobjemového kontejneru:

BObčan se může zbavit odpadu, který se mu svým objemem nevejde do popelnice. Jedná se o veškerý nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce, zrcadla, drátosklo, autoskla, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, zahradní nábytek a výbava, plastové nárazníky z aut, plastové části automobilů, dále veškeré podlahové krytiny, textilie, molitany, polystyrén, sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálů (ne stavební odpad na bázi sádry nebo azbestu). Dále veškerou domácí a zahradní keramiku, také tašky ze střechy, luxfery, velké skleněné věci a nádoby. V podstatě všechny nepotřebné věci z domácností, ale ne ty, co jsou vypsány v nebezpečných odpadech nebo nebezpečnou látkou znečištěné.

Rozložitelné věci (nábytek, sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad) dle svých možností rozložte. Z nábytku odstraňte kovové součásti i drátěnky. Kovový odpad včetně sporáků, praček atd. patří do kovového šrotu a dá se tedy prodat. Skleněné výplně vysklít a uložit do určených kontejnerů na sklo.

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad přivezli až v určený den svozu, ne dříve.