V sobotu 8. dubna 2017 od 8.00 – 8.30 hod. provede svozová firma sběr nebezpečného odpadu. Stanoviště kontejneru bude v areálu Zemědělského družstva Sebranice.

Co je nebezpečným odpadem?

Baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, menší množství azbestové krytiny zabalené v igelitu, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.

Při tomto sběru se budou též odebírat kompletní televizory, počítače, monitory, ostatní el. zařízení, ledničky, pneumatiky, ale bez disků (kovové disky patří do železa).

Žádáme občany, aby nebezpečný odpad dovezli až v určený den svozu.