Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 22.04.2017 od 07:00 do 15:00

Obec

KrhovJabloňanySebraniceSkalice nad SvitavouVoděradyBoskovice-Mladkov Obora

Vypnutá oblast:

vypnutá bude obec Mladkov, Sebranice, Voděrady, Krhov, Jabloňany, Obora, část obce Skalice nad Svitavou - (dům číslo popisné 179 až 186, ulice od bytovek číslo popisné 163 a 164 po dům číslo popisné 11 a 4 včetně zástavby u přilehlých místních komunikací, ulice za fotbalovým hřištěm po dům číslo popisné 52 a 123, odběrné místo na pozemku parc. číslo 1219/1 a 1219/2)

odběratelské trafostanice Krhov - Vodárna (č. 300980) Odběratelská trafostanice Krhov - Benzina (č. 300982) Odběratelská trafostanice Krhov - Družstvo (č. 300981) Odběratelská trafostanice Obora - Ovčín (č. 301098) Odběratelská trafostanice Obora - Družstvo (č. 301101) areál zemědělského podniku napájený z trafostanice Sebranice - Družstvo (č. 301144) Odběratelská trafostanice Skalice n Sv. - ZNZP (č. 301153) Odběratelská trafostanice Skalice n Sv. - Betonárka (č. 301155) Odběratelská trafostanice Sebranice - Drůbežárna (č. 301145) Odběratelská trafostanice Sebranice - Radiomobil (č. 301149) Odběratelská trafostanice Voděrady - Důl MKZ (č. 301275) Odběratelská trafostanice Skalice n Sv. - ACHP (č. 301154) Odběratelská trafostanice Sebranice - ALPS (č. 700959)