Ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice, v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb.

Školský zákon, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb Správní řád a na základě podaných žádostí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání zahajuje správní řízení ve věci přijímání dětí k základnímu vzdělávání
a oznamuje rodičům dětí, které dovršily nebo dovrší nejpozději k 31. 8. 2024 šesti let, že zápis do základní školy proběhne

8. 4. 2024 od 14 do 16 hodin.