V Sebranicích budou koledníci obcházet domy v neděli 7. ledna 2024.

Už 24. rokem přinesou skupinky Tří králů požehnání do nového roku při tříkrálovém koledování také do naší obce. Koledníky Tříkrálové sbírky budete potkávat od 1. do 14. ledna 2024 (můžete doplnit konkrétní den ve vaší obci).

Díky vašim příspěvkům do sbírky může Charita Blansko okamžitě pomáhat lidem z regionu v těžké situaci a zlepšovat svoje služby. Z letošní sbírky například koupí auto na cesty za nevyléčitelně nemocnými lidmi do jejich domovů a pořídí nové zdravotnické vybavení pro práci Mobilního hospice sv. Martina. Dále podpoří služby pro seniory, lidi se zdravotním hendikepem i rodiny s dětmi v nouzi.

Děkujeme, že vlídně přijmete koledníky a otevřete jim své dveře a svá srdce.