Přijďte nám pomoci uklidit naši vesnici.

Sraz 2. dubna v 9:00 hod. na místním výletišti.

Děkujeme SDH Sebranice a Obec Sebranice.