Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

16.03.2022 od 07:00 do 9:00

Obec

Sebranice

Vypnutá oblast:

- zástavba při státní silnici č. 43 - zástavba při silnici od křižovatky u motorestu číslo popisné 96 po konec obce směr Svitávka - zástavba při silnici od křižovatky u motorestu číslo popisné 96 po domy číslo popisné 38 a 166 - zástavba při místní komunikaci podél potoka od domu číslo popisné 95 a 235 po dům číslo popisné 203 včetně domu číslo popisné 200, 201, 258, 259, 228, 256 a ČOV

Seznam č.p. přerušení

Sebranice, Sebranice
Sebranice, Sebranice 1
Sebranice, Sebranice 107
Sebranice, Sebranice 108
Sebranice, Sebranice 109
Sebranice, Sebranice 110
Sebranice, Sebranice 111
Sebranice, Sebranice 112
Sebranice, Sebranice 113
Sebranice, Sebranice 114
Sebranice, Sebranice 115
Sebranice, Sebranice 116
Sebranice, Sebranice 117
Sebranice, Sebranice 118
Sebranice, Sebranice 126
Sebranice, Sebranice 136
Sebranice, Sebranice 137
Sebranice, Sebranice 140
Sebranice, Sebranice 141
Sebranice, Sebranice 142
Sebranice, Sebranice 143
Sebranice, Sebranice 144
Sebranice, Sebranice 146
Sebranice, Sebranice 166
Sebranice, Sebranice 167
Sebranice, Sebranice 169
Sebranice, Sebranice 171
Sebranice, Sebranice 173
Sebranice, Sebranice 178
Sebranice, Sebranice 181
Sebranice, Sebranice 184
Sebranice, Sebranice 188
Sebranice, Sebranice 198
Sebranice, Sebranice 199
Sebranice, Sebranice 200
Sebranice, Sebranice 201
Sebranice, Sebranice 203
Sebranice, Sebranice 206
Sebranice, Sebranice 207
Sebranice, Sebranice 208
Sebranice, Sebranice 209
Sebranice, Sebranice 210
Sebranice, Sebranice 211
Sebranice, Sebranice 212
Sebranice, Sebranice 214
Sebranice, Sebranice 219
Sebranice, Sebranice 228
Sebranice, Sebranice 233
Sebranice, Sebranice 235
Sebranice, Sebranice 38
Sebranice, Sebranice 50
Sebranice, Sebranice 95
Sebranice, Sebranice 96
Sebranice, Sebranice 99
Svitávka, Vaculka 239


16.03.2022 od 09:00 do 11:00

Obec

Sebranice

Vypnutá oblast:

- zástavba na levé straně od potoka Sebránek ve směru toku od domu číslo popisné 13, 12, a 135 po dům číslo popisné 175 - dům číslo popisné 102, 119 a 106 na pravé straně potoka Sebránek ve směru toku

Seznam č.p. přerušení

Sebranice, Sebranice
Sebranice, Sebranice 1
Sebranice, Sebranice 10
Sebranice, Sebranice 100
Sebranice, Sebranice 102
Sebranice, Sebranice 106
Sebranice, Sebranice 11
Sebranice, Sebranice 119
Sebranice, Sebranice 12
Sebranice, Sebranice 120
Sebranice, Sebranice 122
Sebranice, Sebranice 124
Sebranice, Sebranice 127
Sebranice, Sebranice 128
Sebranice, Sebranice 13
Sebranice, Sebranice 132
Sebranice, Sebranice 135
Sebranice, Sebranice 138
Sebranice, Sebranice 139
Sebranice, Sebranice 170
Sebranice, Sebranice 172
Sebranice, Sebranice 175
Sebranice, Sebranice 2
Sebranice, Sebranice 20
Sebranice, Sebranice 215
Sebranice, Sebranice 220
Sebranice, Sebranice 222
Sebranice, Sebranice 227
Sebranice, Sebranice 253
Sebranice, Sebranice 27
Sebranice, Sebranice 3
Sebranice, Sebranice 31
Sebranice, Sebranice 32
Sebranice, Sebranice 37
Sebranice, Sebranice 4
Sebranice, Sebranice 5
Sebranice, Sebranice 7
Sebranice, Sebranice 8
Sebranice, Sebranice 9


16.03.2022 od 11:00 do 13:00

Obec

Sebranice

Vypnutá oblast:

- zástavba při hlavní silnici od domů číslo popisné 131 a 162 po domy číslo 33, 78, 252 a odběrné místo na parcele 77/1, včetně domu číslo popisné 133 a odběrného místa na parcele 31 - zástavba při místní komunikaci od domu číslo popisné 98 po dům číslo popisné 29 a 30 - ulice od domu číslo popisné 85 a 78 po dům číslo popisné 197 včetně odbočujících ulic

Seznam č.p. přerušení

Sebranice, Sebranice
Sebranice, Sebranice 103
Sebranice, Sebranice 105
Sebranice, Sebranice 131
Sebranice, Sebranice 133
Sebranice, Sebranice 149
Sebranice, Sebranice 150
Sebranice, Sebranice 151
Sebranice, Sebranice 152
Sebranice, Sebranice 153
Sebranice, Sebranice 154
Sebranice, Sebranice 155
Sebranice, Sebranice 156
Sebranice, Sebranice 157
Sebranice, Sebranice 159
Sebranice, Sebranice 160
Sebranice, Sebranice 161
Sebranice, Sebranice 162
Sebranice, Sebranice 163
Sebranice, Sebranice 176
Sebranice, Sebranice 177
Sebranice, Sebranice 183
Sebranice, Sebranice 186
Sebranice, Sebranice 188
Sebranice, Sebranice 190
Sebranice, Sebranice 197
Sebranice, Sebranice 202
Sebranice, Sebranice 204
Sebranice, Sebranice 205
Sebranice, Sebranice 216
Sebranice, Sebranice 223
Sebranice, Sebranice 224
Sebranice, Sebranice 225
Sebranice, Sebranice 226
Sebranice, Sebranice 244
Sebranice, Sebranice 251
Sebranice, Sebranice 255
Sebranice, Sebranice 29
Sebranice, Sebranice 30
Sebranice, Sebranice 33
Sebranice, Sebranice 68
Sebranice, Sebranice 78
Sebranice, Sebranice 79
Sebranice, Sebranice 84
Sebranice, Sebranice 85
Sebranice, Sebranice 87
Sebranice, Sebranice 88
Sebranice, Sebranice 89
Sebranice, Sebranice 90
Sebranice, Sebranice 91
Sebranice, Sebranice 92
Sebranice, Sebranice 94
Sebranice, Sebranice 98


16.03.2022 od 13:00 do 15:00

Obec

Sebranice

Vypnutá oblast:

- zástavba při hlavní silnici od domů číslo popisné 77 a 35 ve středu obce po konec obce směr Kunštát, včetně zástavby u přilehlých místních komunikací - ulice odbočující z hlavní silnice od domů číslo popisné 39 a 25 přes d. č. 66 po dům číslo popisné 196 - ulice od domu číslo popisné 25 a 24 po dům číslo popisné 14 a 101

Seznam č.p. přerušení

Sebranice, Sebranice
Sebranice, Sebranice 101
Sebranice, Sebranice 104
Sebranice, Sebranice 125
Sebranice, Sebranice 130
Sebranice, Sebranice 14
Sebranice, Sebranice 145
Sebranice, Sebranice 147
Sebranice, Sebranice 148
Sebranice, Sebranice 15
Sebranice, Sebranice 158
Sebranice, Sebranice 16
Sebranice, Sebranice 164
Sebranice, Sebranice 165
Sebranice, Sebranice 168
Sebranice, Sebranice 17
Sebranice, Sebranice 174
Sebranice, Sebranice 179
Sebranice, Sebranice 18
Sebranice, Sebranice 180
Sebranice, Sebranice 182
Sebranice, Sebranice 185
Sebranice, Sebranice 187
Sebranice, Sebranice 189
Sebranice, Sebranice 19
Sebranice, Sebranice 193
Sebranice, Sebranice 194
Sebranice, Sebranice 195
Sebranice, Sebranice 196
Sebranice, Sebranice 21
Sebranice, Sebranice 213
Sebranice, Sebranice 217
Sebranice, Sebranice 218
Sebranice, Sebranice 22
Sebranice, Sebranice 221
Sebranice, Sebranice 229
Sebranice, Sebranice 23
Sebranice, Sebranice 232
Sebranice, Sebranice 236
Sebranice, Sebranice 24
Sebranice, Sebranice 245
Sebranice, Sebranice 25
Sebranice, Sebranice 257
Sebranice, Sebranice 26
Sebranice, Sebranice 35
Sebranice, Sebranice 36
Sebranice, Sebranice 39
Sebranice, Sebranice 40
Sebranice, Sebranice 41
Sebranice, Sebranice 42
Sebranice, Sebranice 43
Sebranice, Sebranice 44
Sebranice, Sebranice 45
Sebranice, Sebranice 46
Sebranice, Sebranice 47
Sebranice, Sebranice 48
Sebranice, Sebranice 49
Sebranice, Sebranice 51
Sebranice, Sebranice 52
Sebranice, Sebranice 53
Sebranice, Sebranice 54
Sebranice, Sebranice 55
Sebranice, Sebranice 56
Sebranice, Sebranice 57
Sebranice, Sebranice 58
Sebranice, Sebranice 59
Sebranice, Sebranice 60
Sebranice, Sebranice 61
Sebranice, Sebranice 62
Sebranice, Sebranice 63
Sebranice, Sebranice 64
Sebranice, Sebranice 65
Sebranice, Sebranice 66
Sebranice, Sebranice 67
Sebranice, Sebranice 69
Sebranice, Sebranice 70
Sebranice, Sebranice 71
Sebranice, Sebranice 72
Sebranice, Sebranice 73
Sebranice, Sebranice 74
Sebranice, Sebranice 75
Sebranice, Sebranice 76
Sebranice, Sebranice 77
Sebranice, Sebranice 80
Sebranice, Sebranice 81
Sebranice, Sebranice 82
Sebranice, Sebranice 83
Sebranice, Sebranice 97