Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

26.02.2022 od 13:30 do 26.02.2022 17:00

Obec

Sebranice

Vypnutá oblast:

- zástavba při hlavní silnici od domů č. 131 a 162 po domy č. 33, 78, 252 a odběrné místo na parcele 77/1, včetně domu číslo 133 a odběrného místa na parcele 31 - zástavba při místní komunikaci od domu číslo 98 po dům číslo 29 a 30 - ulice od domu č. 85 a 78 po dům č. 197 včetně odbočujících ulic

Seznam č.p. přerušení

Sebranice, Sebranice
Sebranice, Sebranice 103
Sebranice, Sebranice 105
Sebranice, Sebranice 131
Sebranice, Sebranice 133
Sebranice, Sebranice 149
Sebranice, Sebranice 150
Sebranice, Sebranice 151
Sebranice, Sebranice 152
Sebranice, Sebranice 153
Sebranice, Sebranice 154
Sebranice, Sebranice 155
Sebranice, Sebranice 156
Sebranice, Sebranice 157
Sebranice, Sebranice 159
Sebranice, Sebranice 160
Sebranice, Sebranice 161
Sebranice, Sebranice 162
Sebranice, Sebranice 163
Sebranice, Sebranice 176
Sebranice, Sebranice 177
Sebranice, Sebranice 183
Sebranice, Sebranice 186
Sebranice, Sebranice 188
Sebranice, Sebranice 190
Sebranice, Sebranice 197
Sebranice, Sebranice 202
Sebranice, Sebranice 204
Sebranice, Sebranice 205
Sebranice, Sebranice 216
Sebranice, Sebranice 223
Sebranice, Sebranice 224
Sebranice, Sebranice 225
Sebranice, Sebranice 226
Sebranice, Sebranice 244
Sebranice, Sebranice 251
Sebranice, Sebranice 255
Sebranice, Sebranice 29
Sebranice, Sebranice 30
Sebranice, Sebranice 33
Sebranice, Sebranice 68
Sebranice, Sebranice 78
Sebranice, Sebranice 79
Sebranice, Sebranice 84
Sebranice, Sebranice 85
Sebranice, Sebranice 87
Sebranice, Sebranice 88
Sebranice, Sebranice 89
Sebranice, Sebranice 90
Sebranice, Sebranice 91
Sebranice, Sebranice 92
Sebranice, Sebranice 94
Sebranice, Sebranice 98