V Sebranicích budou koledníci obcházet domy v neděli 9. ledna 2022.


Využití výtěžku sbírky v blanenském regionu

Podpora Mobilního hospice sv. Martina - Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už víc než 10 let po celém okrese Blansko a počet jeho klientů každoročně stoupá.

 Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi. Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomocí, nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

 Pomoc seniorům a zdravotně postiženým - dary půjdou na pomoc seniorům a zdravotně postiženým klientům Charity Blansko i dalším lidem z regionu

 Podpora rodin s dětmi v nouzi - podpoříme matky s dětmi v azylovém domě a další sociálně slabé rodiny z regionu.

 Auto pro pečovatelky a zdravotní sestry na cesty do domácností lidí v regionu. Přispět můžete i online prostřednictvím webu https://www.trikralovasbirka.cz/