Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 04.10.2017 od 07:00 do 15:00

Obec

Vypnutá oblast:

vypnutá bude obec Sebranice

areál zemědělského podniku napájený z trafostanice Sebranice - Družstvo (č. 301144)

Odběratelská trafostanice Sebranice - Drůbežárna (č. 301145)

Odběratelská trafostanice Sebranice - Radiomobil (č. 301149)