Zajímavosti Sebranic

V bývalé poště „Zlatá studna“ (dnes restaurace) na Vaculce při tehdejší císařské silnici z Brna do Prahy přenocoval císař Ferdinand Dobrotivý. Název je podle 34 m hluboké a 2,5 m široké studny, za jejíž vyhloubení bylo zaplaceno velké množství zlatek.

Jedinečnou kuriozitou je miniatura hradu Karlštejna, postavená přibližně z 28 000 oblázků. Pan Jaroslav Páral (čp.163) ji stavěl celých 14 let a správou státního hradu Karlštejna mu byla udělena kovová plaketa Karla IV.

Uprostřed vsi stojí zachovalé selské roubené stavení s tzv. žudrem z pol. 18. století, pod kterým býval pranýř. Postavil jej rychtář a kronikář Ondra Kaníz.

K zajímavostem jistě patří i dochovaný bunkr mezi Sebranicemi a Nýrovem z druhé světové války.

Pamětihodnosti

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Fara
  • Stará historická sýpka \\\"žudr\\\" na šesti dřevěných pilířích
  • Bývalá formanská hospoda Zlatá studna