O nás

Podnik vznikl v roku 1993 rozdělením ZOD Kunštát na ZD Sebranice a ZDV Nýrov.

Zabýváme zemědělskou výrobou, zpracováním a prodejem zemědělských výrobků. Obhospospodařujeme 1228 ha zemědělské půdy v katastru obcí Sebranice, Boskovice, Chrudichromy, Jabloňany, Míchov, Mladkov, Skalice, Svitávka, Voděrady a Zboněk. Z celkové výměry tvoří orná půda 1067 ha a TTP 161 ha.

Živočišná výroba je zastoupená chovem skotu ve středisku Vkk Svitávka. Zaměřujeme se na chov Černostrakatých holštýnských dojnic a výkrm býků. Průměrná užitkovost na dojnici je 22,8 l mléka a průměrné denní přírůstky ve výkrmu 1,20 kg.

Předmět podnikání:

- Rostlinná výroba
- Živočišná výroba


Pronájmy pozemků

Naše ZD dlouhodobě pronajímá pozemky celkem ve 14 katastrálních územích. Máme zájem tyto pozemky dále pronajímat na základě dlouhodobých nájemních smluv a případně je odkupovat. Postupně zvyšujeme nájemné a jsme ochotni se s vlastníky pozemků domluvit individuálně na podmínkách a termínu výplaty nájemného.

V poslední době jsme byli upozorněni, že podobné smlouvy zasílají vlastníkům pozemků i jiné společnosti – např. Zenegro Čejč. Už samotná jejich smlouva je zavádějící a v mnohém připomíná naše nájemní smlouvy a může tedy budit dojem, že tato společnost je naší nástupnickou organizací. Není to však pravda.

Pokud někdo byl takto uveden v omyl a již podepsal tuto smlouvu v domnění, že se jedná o nástupnickou organizaci, prosím, kontaktujte nás. Pokusíme se společně domluvit na postupu, jak omylem podepsanou smlouvu zrušit.

Za ZD Sebranice

Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

Kontakty

Kancelář

516 462 823
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ing. Jaromír Haška

předseda
737 259 230
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Marek Svoboda

místopředseda
737 259 233
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ing. Jaromír Haška

agronom
737 259 230
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Jana Bočková, DiS.

evidence půdy
736 621 251
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ing. Lucie Adamčáková

zootechnička
737 259 234
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Marek Svoboda

mechanizátor
737 259 233
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.