SDH Sebranice si Vás dovoluje pozvat na tradiční stavění máje,

které se koná dne 1. 5. 2024 v 14:00 na „výletišti“. Občerstvení zajištěno.