Orgány obce

  • zastupitelstvo obce – 9 členů

Orgány zastupitelstva obce

  • kontrolní výbor (KV)
  • finanční výbor (FV)

Seznam volených členů zastupitelstva

členové:

Jiří Páral

starosta

Miloslav Kučka, Ing. Petr Dvořáček

místostarostové

Zuzana Kolářová, DiS.

předseda finančního výboru

Jakub Opálka, Ing. Květoslav Čech

členové finančního výboru

Edita Šuterová

předsedkyně kontrolního výboru

Mgr. Eva Škrabalová, Milan Pokorný

členové kontrolního výboru