Orgány obce

  • zastupitelstvo obce – 5 členů

Orgány zastupitelstva obce

  • kontrolní výbor (KV)
  • finanční výbor (FV)

Seznam volených členů zastupitelstva

členové:

Roman Mikula

starosta

Bohumil Navrátil, Zdeněk Páral

místostarostové

ing. Květoslav Čech

předseda finančního výboru

Radka Šebelová

předsedkyně kontrolního výboru