Informace z Finančního úřadu k placení daně z nemovitých věcí od r. 2017

FÚ - Informace k dani z nemovitých věcí v roce 2017.pdf

FÚ - Informace k platbě daně z nemovitých věcí od r. 2017.pdf