Ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice oznamuje rodičům dětí, narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které měly odklad povinné školní docházky, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne

od 6. 4. do 21. 4. 2021,

zápisy se vzhledem k epidemiologické situaci uskuteční bez přítomnosti dětí,
rodiče můžou podklady k vyplnění stáhnou na webu školy, vyžádat k předání osobně nebo k zaslání na email.

Po vyplnění všech dokumentů, prosím, předejte do kanceláře školy vámi vybraným způsobem:
1. vhodit do schránky školy,
2. poslat poštou,
3. předat osobně – po telefonické domluvě,
4. poslat do datové schránky školy nebo do emailu školy s elektronickým certifikovaným podpisem.

Děkuji. Mgr. Lucie Přichystalová – ředitelka
Žádáme rodiče, aby dodatečně přinesli rodný list dítěte.