Dovolte, abychom Vás informovali o Integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ 2020", které v letošním roce organizuje český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1091. šetření navazuje na systém strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995.

Zemědělské subjekty sídlící ve Vaší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky).
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ.

Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1. září do 26. října 2020.

Podle znění § 13 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. Uvítáme Vaši spolupráci formou informování občanů o důvodu pohybu tazatele v obci způsobem v obci obvyklým (vývěsky, obecní webové stránky, obecní zpravodaj apod.).
Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/isz-2020.

Předem Vám děkujeme za spolupráci.